لیست خدمات

عنوان خدمتمحل اجرای خدمتقیمت ریالتخفیفقیمت نهایی ریال بیشتر
نصب دوربین مداربستهمحل پیشنهادی شما 1,000 ندارد 1,000
نصب دزدگیراماکنمحل پیشنهادی شما 1,000 ندارد 1,000
خانه هوشمندمحل پیشنهادی شما 1,000 ندارد 1,000
نصب جک پارکینگیمحل پیشنهادی شما 1,000 ندارد 1,000